Suomeksi | På svenska | In English | Palaute | HallintaUutiset


Naisten SM-parikilpailun kolmas sija jaettiin kahden parin kesken

(2018-03-22 19:47:17)

Suomen Bridgeliiton Kilpailutoimikunta 21.3.2018
PÄÄTÖS MITALEIDEN JAKAMISESTA NAISTEN SM-PARIKILPAILUSSA 2018

Kuopion Bridgekerhon jäsen Markku Seppänen lähetti valituksen tiistaina 20.3.2018 sähköpostitse Suomen Bridgeliiton (jatkossa SBL) Kilpailutoimikunnalle ja ilmoitti, että hänen mielestään edeltävänä lauantaina järjestetyssä naisten SM-parikilpailussa oli laskettu virheellisesti kolmanneksi sijoittuneiden parien keskinäinen vertailu, minkä takia pronssimitaleita oli jaettu ainoastaan toiselle kolmanneksi sijoittuneista pareista kaksien pronssimitaleiden jakamisen sijaan. Seppänen oli liittänyt valitukseensa liitteen, jossa oli hänen mukaansa laskettu kahden kilpailussa kolmanneksi sijoittuneen parin keskinäinen vertailu. Tämän liitteen mukaan kahden kolmanneksi sijoittuneen parin välille ei ollut keskinäisessä vertailussa löydettävissä eroa.

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Mauri Saastamoinen välitti viestin sekä kilpailutoimikunnan muille jäsenille että SM-parikilpailussa kilpailunjohtajana toimineelle Sami Mäelle.
Toimikunnan puheenjohtaja Saastamoinen ilmoitti, että

1. SBL:n Kilpailumääräysten 2.9.3. pykälän mukaan on mahdollista tehdä valitus Suomen Bridgeliiton Kilpailutoimikunnalle kilpailujen järjestämisestä. Tämä valitus on tehtävä toisen arkipäivän kuluessa kilpailun päättymisestä. Koska kyseinen valitus oli tehty tiistaina, oli valitus tehty määräajassa.

2. Markku Seppäsen valituksessa viitattiin kilpailunjohtajan tekemään virheeseen, joka samaisen Kilpailumääräysten kohdan mukaisesti käsitellään samalla tavoin kuin silloin, kun kilpailun järjestelyt on tehty vastoin kilpailumääräyksiä tai kilpailun järjestelyissä on esiintynyt puutteita, jotka ovat saattaneet vaikuttaa kilpailun lopputulokseen.

3. Toimikunnan puheenjohtaja totesi sunnuntaina olleensa tekstiviestitse yhteydessä kyseisessä kilpailussa kolmanneksi sijoittuneeseen pelaajaan Sue Bäckströmiin, joka oli parinsa Pirjo Juuri-Ojan kanssa tullut kilpailussa kilpailunjohtajana toimineen Sami Mäen mukaan parien välisessä vertailussa toiseksi, eli pari oli vertailun kautta jäänyt ilman mitalia.

Toimikunnan puheenjohtaja oli kertonut, että keskinäinen vertailu pari- ja henkilökohtaisessa kilpailussa on tehtävä SBL:n Kilpailumääräysten 2.4.1. –kohdan mukaan ja ohjeisti Sue Bäckströmiä olemaan tarvittaessa yhteydessä kilpailussa kilpailunjohtajana toimineeseen Sami Mäkeen. Sunnuntaina toimikunnan puheenjohtaja oli saanut Sue Bäckströmiltä tekstiviestitse kuulla, että kilpailunjohtaja oli kyseisessä parikohtaisessa vertailussa löytänyt yhden pisteen eron, minkä perusteella kilpailussa oli jaettu pronssimitalit.

4. Toimikunnan puheenjohtaja totesi, että Markku Seppäsen esittämän Excel-taulukon mukaan ei voinut suoraan nähdä, oliko hänen tekemänsä vertailu tehty oikein ja oliko siinä kaikki jaot mukana. Tämän tarkistaminen vaati kilpailun jakojen läpikäymistä. Hän pyysi kilpailunjohtaja Mäkeä tarkistamaan vertailun oikeellisuuden.

Kilpailunjohtaja Sami Mäki lähetti SBL:n Kilpailutoimikunnalle sähköpostia tiistaina ja kertoi, että Markku Seppäsen esittämä Excel-taulukko piti paikkansa ja että hän itse oli laskenut kilpailussa kolmanneksi sijoittuneiden parien keskinäisen vertailun väärin. Hän pahoitteli virhettään.

Suomen Bridgeliiton Kilpailutoimikunta päätti, että lauantaina 17.3.2018 järjestetyn naisten SM-parikilpailussa on jaettava kahdet pronssimitalit. Kilpailutoimikunta pahoittelee kilpailun kilpailunjärjestäjän Suomen Bridgeliiton puolesta kilpailunjohtajan virheestä johtunutta virheellistä vertailulaskentaa ja esittää, että Suomen Bridgeliiton hallitus huolehtii siitä, että mitaleiden jako naisten SM-parikilpalussa kolmanneksi sijoittuneelle parille Sue Bäckström – Pirjo Juuri-Oja suoritetaan sopivan arvokkaalla tavalla.

Päätöksen tekoon osallistui SBL:n Kilpailutoimikunta kokonaisuudessaan: Mauri Saastamoinen puheenjohtajana sekä jäseninä Pekka Viitasalo, Pasi Suominen ja Jussi Pölkki.

Näytä kaikki uutiset | palaa etusivulle